پکیج ادمین 👨‍💼

(STARTER (Instagram

ماهانه

1،700،000 تومان

12 پست در ماه
روزانه 1 استوری
گزارش پایش آماری ماهانه
کامنت گذاری
امنیت پیج
پشتیبانی 24 ساعته
قالب بندی هایلایت ها
تمامی پست ها دارای قالب می باشند
درج لوگو بر روی همه ویدئوها و پست ها

(BASIC (Instagram

ماهانه

2،400،000 تومان

16 پست در ماه
روزانه 2 استوری
گزارش پایش آماری پانزده روزه
کامنت گذاری
امنیت پیج
پشتیبانی 24 ساعته
قالب بندی هایلایت ها
تمامی پست ها دارای قالب می باشند
درج لوگو بر روی همه ویدئوها و پست ها

(PRO (Instagram

ماهانه

3،000،000 تومان

30 پست در ماه
روزانه 3 استوری
گزارش پایش آماری هفتگی
کامنت گذاری
امنیت پیج
پشتیبانی 24 ساعته
قالب بندی هایلایت ها
تمامی پست ها دارای قالب می باشند
درج لوگو بر روی همه ویدئوها و پست ها

پکیج الماس 💎

(DIAMOND (Instagram

ماهانه

4،000،000 تومان

روزانه یک پست منحصر به فرد
شامل ویدئو، IGTV، اسلایدشو و…
روزانه 4 استوری منحصر به فرد
گزارش پایش آماری
یکبار مشاوره تبلیغات در ماه
امنیت پیج
پشتیبانی 24 ساعته
قالب بندی هایلایت ها
تمامی پست ها دارای قالب می باشند
درج لوگو بر روی همه ویدئوها و پست ها